Goran Dojčinović a.t. na brdskim stazama (A02)“ZLATNA KACIGA SA DIJAMANTOM”AKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Goran Dojčinović a.t. na brdskim stazama (A02)“ZLATNA KACIGA " 2012., 2013. i 2014. AKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Nada Dželilović o.v.s. (A07)"POSEBNO PRIZNANJE" prvak u 2012., 2013. i 2014. AMK “EMM” Jajce
Sejfo Muhićo.v.s. (A07)"POSEBNO PRIZNANJE" prvak u 2012., 2013. i 2014. AMK “TUZAMK” Tuzla
Goran Dojčinović 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa N Klasa 2 1600 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja Luka
Salih Ljubijankić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa N Klasa 3 1601 – 2000 ccmAMK “EXTRA SPORT” Cazin
Salih Ljubijankić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa NAMK “EXTRA SPORT” Cazin
Dejan Tatić2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa H Klasa 12 do 1400 ccm AK “MKM RACING” Banja Luka
Hasan Ljubijankić
2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa H Klasa 13 1401 – 1600 ccmAMK “CAZIN” Cazin
Nihad Seferagić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa H Klasa 14 1601 – 2000 ccmAMK “AUTO SPORT” Cazin
Kemal Hašić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa H Klasa 15 N/A/H 2000+ STAMK “PRO DRIVE” Velika
Kladuša
Kemal Hašić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Grupa HAMK “PRO DRIVE” Velika
Kladuša
Kemal Hašić 2014 a.t. na brdskim stazama (A02)Generalni poredakAMK “PRO DRIVE” Velika
Kladuša
Alija Karabašić 2014 o.v.s. (A07) KLASA ISAK “KOMOTIN” Jajce
Ivica Malić 2014 o.v.s. (A07) KLASA IISAK “KOMOTIN” Jajce
Mesud Krpo 2014 o.v.s. (A07) KLASA IIIAMK “EMM” Jajce
Muamer Julardžija 2014 o.v.s. (A07) KLASA IVAMK “EMM” Jajce
Nada Dželilović 2014 o.v.s. (A07) Plasman takmičarkiAMK “EMM” Jajce
Sejfo Muhić 2014 o.v.s. (A07) Plasman invalidaAMK “TUZAMK” Tuzla
Almir Vrpčić vozač2014 Rally (A03)Generalni plasmanAMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Almir Vrpčić vozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 1AMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Almir Vrpčić vozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 1AMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Tomislav Pospiš suvozač2014 Rally (A03)Generalni plasmanAMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Tomislav Pospiš suvozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 1AMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Tomislav Pospiš suvozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 1AMK “PRO SPORT”
Sarajevo
Renato Živković vozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 2AMK “PRO SPORT” Sarajevo
Željko Živković suvozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 2AMK “PRO SPORT” Sarajevo
Azer Kurtović vozač
2014 Rally (A03)DIVIZIJA 3 (isti broj bodova)AK “ArcRACING” Sarajevo
Elvir Zubović suvozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 3 (isti broj bodova)AK “ArcRACING” Sarajevo
Mirsad Krainović vozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 3 (isti broj bodova)AK “ArcRACING” Sarajevo
Đani Đelmo suvozač2014 Rally (A03)DIVIZIJA 3 (isti broj bodova)
Aleksandar Dimitrijević vozač2014 Rally Kup BiHGeneralni plasmanASK RID SP Bajina Bašta
Aleksandar Dimitrijević vozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 5ASK RID SP Bajina Bašta
Milan Misailović suvozač
2014 Rally Kup BiHGeneralni plasmanASK RID SP Bajina Bašta
Milan Misailović suvozač
2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 5ASK RID SP Bajina Bašta
Goran Čulić vozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 2AVACO Valjevo
Miodrag Stojanac suvozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 2AVACO Valjevo
Azer Kurtović vozač
2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 3AK “ArcRACING”
Sarajevo
Mirsad Krainović suvozač2014 Rally Kup BiHDIVIZIJA 3AK “ArcRACING”
Sarajevo
Davor Muharemagić 2014 trke ubrzanja (A10)SP2„SRC“ Sarajevo
Kenan Dželilović 2014 trke ubrzanja (A10)SP3Auto „4X4“ Club Sarajevo
Sead Agić 2014 trke ubrzanja (A10)SP4„SRC“ Sarajevo
Kristijan Kurečić 2014 trke ubrzanja (A10)SP5„SRC“ Sarajevo
Kenan Dželilović 2014 trke ubrzanja (A10)Generalni plasmanAuto „4X4“ Club Sarajevo
Vlado Moravek 2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHP2Hrvatska
Dario Konopek 2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHP3Hrvatska
Davor Muharemagić 2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHSP2„SRC“ Sarajevo
Ivan Djurdjenić2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHSP3 Hrvatska
Sead Agić2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHSP4 „SRC“ Sarajevo
Esad Došljak 2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHSP5Srbija
Vlado Moravek 2014 trke ubrzanja Otvoreno Prvenstvo BiHGeneralni plasmanHrvatska

KOMPLETNI REZULTATI 2014 godinu.