Subota, 15 Juna, 2024

BH Šampioni 2020 (kompletni rezultati)

Zlatan DželilovićAuto slalom A09“Zlatna kaciga” 2018., 2019. i 2020.AMK ”ELEKTRO MOTO MEHANIK” Jajce
Zlatan DželilovićOVS A07“Zlatna kaciga” 2018., 2019. i 2020.AMK ”ELEKTRO MOTO MEHANIK” Jajce
Haris Memišević2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa HISTORIC
SAK “SPArK” Tuzla
Draško Cunjak2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa N Klasa 2 1600 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Draško Cunjak2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa N KlasaAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Tatić2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 14 do 1401 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Vujasin2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 15 od 1401 do 1600 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Vujasin2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1AKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Šefik Emrić2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 16 od 1601 do 2000 ccm “S 57 MOTORSPORT”
Sarajevo
Branimir Simić2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 17 preko 2000 ccm N/A/H + STAMKK „OPTIMA
MOTORSPORT“ Bijeljina
Branimir Simić2020. a.t. na brdskim stazamaGeneralni plasmanAMKK „OPTIMA
MOTORSPORT“ Bijeljina
Muhamed Šporo2020 OVSKLASA I
AMK „EMM“ Jajce
Ilija Marušić2020 OVSKLASA II
AK “JAJCE” Jajce
Nedim Atiković2020 OVSKLASA II
AMK “TUZAMK” Tuzla
Zlatan Dželilović2020 OVSKLASA IV
AMK “EMM” Jajce
Amina Harambašić2020 OVSPlasman takmičarkiAK “JAJCE” Jajce
Amir Bešlagić2020 OVSPlasman invalida“TUZAMK” Tuzla
Igor Milutinović2020 AutoslalomKLASA 1 - do 1200 ccmAMKK "LEOTAR" Trebinje
Salko Duranović2020 AutoslalomKLASA 2 - 1201 do 1600 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Muamer Julardžija2020 AutoslalomKLASA 3 - preko 1601 ccmAMK "EMM" Jajce
Muamer Julardžija2020 AutoslalomGRUPA 1 - SERIJAAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović2020 AutoslalomKLASA 4 - do 1200 ccmAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović2020 AutoslalomGRUPA 2 - SPRINTAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović2020 AutoslalomGENERALNI PLASMANAMK "EMM" Jajce
Davor Sikima2020 AutoslalomKLASA 5 - 1201 do 1600 ccmAKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo
Aleksandar Tadić2020 AutoslalomKLASA 6 - preko 1601 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Ivica Malić2020 AutoslalomKLASA 7 - do 1400 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Vučko Bašić2020 AutoslalomKLASA 8 - 1401 - 2000 ccmAMKK "LEOTAR" Trebinje
Vučko Bašić2020 AutoslalomGRUPA 3 - SPORTAMKK "LEOTAR" Trebinje

KOMPLETNI REZULTATI ZA 2020 godinu.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno