Zlatan DželilovićAuto slalom A09“Zlatna kaciga” 2018., 2019. i 2020. AMK ”ELEKTRO MOTO MEHANIK” Jajce
Zlatan DželilovićOVS A07“Zlatna kaciga” 2018., 2019. i 2020. AMK ”ELEKTRO MOTO MEHANIK” Jajce
Haris Memišević 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa HISTORIC
SAK “SPArK” Tuzla
Draško Cunjak 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa N Klasa 2 1600 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Draško Cunjak 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa N Klasa AKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Tatić 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 14 do 1401 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Vujasin 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 15 od 1401 do 1600 ccmAKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Dejan Vujasin 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 AKK “PROFESIONAL” Banja
Luka
Šefik Emrić2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 16 od 1601 do 2000 ccm “S 57 MOTORSPORT”
Sarajevo
Branimir Simić 2020. a.t. na brdskim stazamaGrupa E1 Klasa 17 preko 2000 ccm N/A/H + STAMKK „OPTIMA
MOTORSPORT“ Bijeljina
Branimir Simić 2020. a.t. na brdskim stazamaGeneralni plasmanAMKK „OPTIMA
MOTORSPORT“ Bijeljina
Muhamed Šporo 2020 OVSKLASA I
AMK „EMM“ Jajce
Ilija Marušić 2020 OVSKLASA II
AK “JAJCE” Jajce
Nedim Atiković2020 OVSKLASA II
AMK “TUZAMK” Tuzla
Zlatan Dželilović 2020 OVSKLASA IV
AMK “EMM” Jajce
Amina Harambašić 2020 OVSPlasman takmičarkiAK “JAJCE” Jajce
Amir Bešlagić2020 OVSPlasman invalida“TUZAMK” Tuzla
Igor Milutinović 2020 AutoslalomKLASA 1 - do 1200 ccmAMKK "LEOTAR" Trebinje
Salko Duranović 2020 AutoslalomKLASA 2 - 1201 do 1600 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Muamer Julardžija 2020 AutoslalomKLASA 3 - preko 1601 ccmAMK "EMM" Jajce
Muamer Julardžija 2020 AutoslalomGRUPA 1 - SERIJAAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović 2020 AutoslalomKLASA 4 - do 1200 ccmAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović 2020 AutoslalomGRUPA 2 - SPRINTAMK "EMM" Jajce
Zlatan Dželilović 2020 AutoslalomGENERALNI PLASMANAMK "EMM" Jajce
Davor Sikima 2020 AutoslalomKLASA 5 - 1201 do 1600 ccmAKK "MAGNUM" Isto. Sarajevo
Aleksandar Tadić 2020 AutoslalomKLASA 6 - preko 1601 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Ivica Malić 2020 AutoslalomKLASA 7 - do 1400 ccmSAK "KOMOTIN" Jajce
Vučko Bašić 2020 AutoslalomKLASA 8 - 1401 - 2000 ccmAMKK "LEOTAR" Trebinje
Vučko Bašić 2020 AutoslalomGRUPA 3 - SPORTAMKK "LEOTAR" Trebinje

KOMPLETNI REZULTATI ZA 2020 godinu.