Kia Motors kao dio grupacije Hyundai Motor Group* na sajmu zabavne elektronike u Las Vegasu predstavlja nekoliko novih tehnologija, namijenjenih post-autonomnoj vožnji.

VIZIJA AUTONOMNE VOŽNJE

Kia, koja i dalje nadgrađuje svoju viziju ‘iza autonomne vožnje’ za povezana vozila, predstavljenoj na prošlogodišnjem sajmu, ove godine donosi interaktivnu izložbu ‘Prostor emocionalne vožnje’, koja predstavlja budućnost, kada autonomna vožnja postane norma.

R.E.A.D.  (‘Real-time Emotion Adaptive Driving’)
Kia je za budućnost, kada vozila budu imala mogućnost autonomne vožnje, postavila temelje svojeg tehnološkog razvoja, koje će unaprijediti način transporta ljudi. Centralni dio predstavljanja vizije ‘prostora emocionalne vožnje’ na CES 2019 je sistem R.E.A.D. – Kijin sistem prilagođavanja vožnje emocionalnom raspoloženju u realnom vremenu (R.E.A.D.) – prva kabina na svijetu, koja se temelji na umjetnoj inteligenciji (UI), optimiziranoj i interaktivno prilagođenoj ljudskim osjetilima.

Sistem R.E.A.D. može pomoću tehnologije umjetne inteligencije i prepoznavanja bioloških signala analizom vozačevog emocionalnog stanja u realnom vremenu optimizirati i pojedinoj osebi prilagoditi prostor u kabini vozila. Tehnologija prati vozačevo emocionalno stanje  upotrebom senzora, koji čitaju njegove izraze lica, puls i provodnost kože (elektrodermalna aktivnost). Sistem prilagodi kabinu s obzirom na ocjenu pet osjetila i tako stvara bolju sredinu. Tehnologija mašinskog učenja umjetne inteligencije omogućava kreiranje osnove ponašanja korisnika, na osnovu čega slijedi identifikacija uzoraka i trendova i u skladu s tim prilagođava kabinu.

Sistem R.E.A.D. je predstavljen zajedno s tehnologijom V-Touch, koja se kao prva na svijetu odlikuje nadzorom pomoću virtualnih kretnji. V-Touch koristi 3D kameru, koja prati  korisnikove oči i prste, čime omogućava upravljanje nekih funkcija u vozilu preko nenametljivog zaslona, projiciranog na vjetrobranskom staklu. Pomoću jednostavnih kretnji prstima svi putnici u vozilu mogu mijenjati ambijent u kabini, uključujući osvjetljenje, klima uređaj i zabavni sistem, što znači da u vozilu više nisu potrebni dugmad ili zasloni na dodir.

Sljedeća funkcija inovativnog sistema R.E.A.D. je Kijino vibriranje sjedišta u skladu s emitovanom muzikom, što označi da putnici mogu prilikom slušanja ‘osjetiti’ svoje omiljene pjesme. Tehnologija, koja se temelji na obradi signala, prilagođava vibracije sjedišta u skladu s frekvencijom zvukova emitovane muzike. Unapređenje udobnosti u kabini može se postići i masažnim vibriranjem sjedišta, a za veću sigurnost tu je i upozoravajuće vibriranje, koje aktiviraju napredni sistemi asistencije.

Pritom stečena tehnička znanja djelimično su plod Kijine saradnje s čuvenim univerzitetom MIT (Massachusetts Institute of Technology), u okviru zajedničkog projekta ‘Media Lab's Affective Computing Group’, koji je dio Kijinog članstva u Media Labu.