Auto Medija Grup proglasila je vozača 2020 godine. Sa 166 bodova dodjeljujnih od strane stručnog žirija, laskavu titulu ponio je Zlatan Dželilović iz Jajca.