Elmedin Bajramovič (foto BIHAMK)

Dana 30.03.2021. godine u Sarajevu je održana izborna sjednica i redovna godišnja Skupština BIHAMK-a. Usvojeni su godišnji izvještaji o radu i poslovanju. BIHAMK je proteklu godinu završio uspješno u svim segmentima, osim u očekivanom rastu broja članova.

Na sjednici su izabrani novi organi BIHAMK-a i potvrđena je odluka o izboru novog Generalnog sekretara Rasima Kadića. Dosadašnji Generalni sekretar BIHAMK-a Elmedin Bajramovićje otišao u redovnu penziju.

Elmedin Bajramović je izabran za novog Predsjednika BIHAMK-a. Delegati Skupštine zahvalili su Ivi Komšiću, dosadašnjem Predsjedniku BIHAMK-a, za doprinos u ispunjenju strateških ciljeva i promocije BIHAMK-a, čak i u najtežim uslovima uzrokovanim svjetskom zdravstvenom krizom.

Preuzeto s portala BIHAMK.BA