Subota, 15 Juna, 2024

Španija s drastičnim ograničenjem brzine: od sada na većini gradskih ulica samo 30 km / h

Španija je uvela novo ograničenje maksimalne brzine na gradskim cestama, koje sada iznosi 30 kilometara na sat, a odnosi se na ceste s jednim trakom. Prema Generalnoj direkciji za promet, nova mjera primjenjivat će se na između 60% i 70% cesta, iako će se taj postotak, naravno, razlikovati od grada do grada. Ali to nije sve. Brzina vožnje onim ulicama gdje kolnik nije podignut i na istoj je visini kao i kolnik, dodatno će biti ograničena na 20 kilometara na sat, dok će brzina na dvotračnim ili višetračnim putevima biti ograničena na 50 kilometara na sat.

U 2019. godini postotak smrtnih slučajeva među ranjivom grupom učesnika u prometu (pješaci, biciklisti) u Španiji prvi put je premašio postotak ljudi koji su život izgubili u vozilima. Statistika dalje pokazuje da svaka četvrta od pet osoba koje su poginule u saobraćajnoj nesreći u španskim gradovima spada u ranjivu grupu, a taj procenat raste. Nove mjere na cestama trebale bi dovesti do smanjenja broja smrtnih slučajeva.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno