Objavljeni su trenutno dostupni rezultati  sa zvanične stranice ove discipline. Kada ostali rezultati budu ažurirani uslijedit ćei dopuna na ovoj stranici.

Link  rezultata