s lijeva u desno Hadžić Mustafa, Šego Martin, Nablantić Abdulaziz

Trenutni poredak klase PRO

 

 

Trenutni poredak klase AMATER

 

s lijeva na desno: Bakula Ante, Nablantić Muhamed, Nesimović Samir

Trenutni poredak klase AMATER

Rezultati preuzeti sa stranice MS BiH