Video je titlovan i ima mogućnost izbora titlova na bosanskom jeziku.