Dio organizatora i sudija koje su doprinjeli uspješnij organizaciji trke

St.br. 364 Robert Valka