Petak, 14 Juna, 2024

Volkswagenova ofanziva: dizel motori najnovije generacije odobreni za goriva od zaostalih i recikliranih materijala

Alternativna goriva kao dodatni element na putu do nule
Volkswagenova ofanziva na električnu mobilnost još je jednom značajno ubrzana kao dio njegove strategije UBRZAVANJA. Do 2030. planirano je povećanje udjela potpuno električnih automobila u Evropi na preko 70 posto. Paralelno sa tim, flota motora sa unutrašnjim sagorevanjem će se sistematski dalje razvijati kako bi se smanjile emisije CO 2 i povećala efikasnost. Kompanija želi da bude potpuno klimatski neutralna do 2050. Na „Putu do nule“, Volkswagenov cilj za 2030. je smanjenje emisije po vozilu u Evropi za 40 posto u odnosu na 2018. – što znači da će svako Volkswagen vozilo tada emitovati 17 tona manje CO 2u prosjeku tokom svog životnog ciklusa. U sklopu svoje strategije ACCELERATE, Volkswagen namjerava postati najpoželjniji brend za održivu mobilnost.

Svi Volkswagen modeli sa 4-cilindarskim dizel motorima (TDI) isporučeni od kraja juna ove godine (CW 25/21) su odobreni za rad na parafinska dizel goriva u skladu sa evropskim standardom EN 15940. Prof. Thomas Garbe, direktor benzina i dizel goriva u Volkswagenu, objašnjava: „Upotrebom ekološki prihvatljivih goriva u odobrenim Volkswagen modelima, omogućavamo kupcima širom Evrope da značajno smanje svoje emisije CO 2 čim gorivo bude lokalno dostupno. Na primjer, upotreba parafinskih goriva je razumna dodatna opcija posebno za kompanije s mješovitom flotom koju čine modeli s električnim i konvencionalnim pogonom.”

Postoji širok spektar različitih parafinskih goriva. Postoje goriva koja se proizvode od bioloških ostataka i otpadnih materijala kao što je HVO (hidrotretirano biljno ulje), na primjer. Ova biljna ulja se pretvaraju u ugljikovodike reakcijom s vodikom i mogu se dodati u dizel gorivo u bilo kojoj količini. Međutim, oni se takođe mogu 100 posto koristiti kao gorivo. Biljna ulja poput repičinog ulja mogu se koristiti i za proizvodnju HVO-a, ali se maksimalna ekološka korist postiže samo korištenjem bioloških ostataka i otpadnih materijala kao što su korišteno jestivo ulje, piljevina itd. Biogoriva poput HVO-a već su dostupna na tržištu, a vjerovatno je da bi njihov udio mogao porasti na 20 do 30 posto na energetskom tržištu za drumski transport u Evropi u narednih deset godina.

Parafinska dizel goriva se već mogu naći na tržištu – u nekoliko slučajeva – pod različitim oznakama proizvoda, npr.

  • JESU dizel,
  • NEXTBTL,
  • HVO.

Dostupna i mnogo rasprostranjenija su i dizel goriva koja su u skladu sa zahtjevima standarda EN590 i kojima je dodat parafinski dizel. To uključuje

  • Dizel R33,
  • V-Power Diesel,
  • OMV MaxMotion,
  • Aral Ultimate Diesel,

Ova goriva se mogu koristiti u svim dizel motorima, čak i starijim motorima.

 

 

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno