Subota, 13 Jula, 2024

Program razvoja mladih talenata u autosportu u BiH.

BIHAMK je predstavio “Program razvoja mladih talenata u autosportu”, projekt koji je u okviru FIA Programa sportskih grantova realiziran od maja/svibnja do decembra/prosinca 2021. godine koordiniranom aktivnošću nekoliko BIHAMK-ovih odjela, uz ekspertnu podršku sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu i Ulster Univerziteta, te FIA Regionalnog pružaoca usluga obuke iz Ujedinjenih Arapskih Emirata – Autosportske organizacije Emirata (EMSO).

Kroz seriju online trening sesija, u saradnji sa predstavnicima BIHAMK-a, predstavnici EMSO-a su, uz podršku svog akademskog partnera, prof. Davida Hassana sa Univerziteta Ulster, izvršili procjenu trenutne situacije ASN-a (Državnog autosportskog saveza) te dali kratkoročne i dugoročne preporuke koje bi uz okvir najboljih praksi tom sportskom tijelu trebale poslužiti kao putokaz za uspostavu samoodrživih modela razvoja i unaprijeđenje autosportskih aktivnosti u Bosni i Hercegovini, s posebnim akcentom na optimalan put razvoja mladih talenata.

Iako spada među najtrofejnije sportove čiji takmičari/natjecatelji postižu vrhunske rezultate na domaćoj i međunarodnoj sceni, autosport u našoj zemlji, zbog izostanka podrške šire društvene zajednice i sistemskog rješenja finansiranja, te imajući u vidu brojne probleme u funkcioniranju saveza na državnom nivou, stagnira već duži niz godina.

Realizirana studija je vid podrške i pomoći BIHAMK-a krovnom autosportskom savezu u cilju razvoja, afirmacije i popularizacije autosporta/športa u našoj zemlji, a smjernice sadržane u dokumentu Program razvoja mladih talenata u autosportu u BiH biće dragocjen putokaz i sportskim klubovima u BiH da učine pozitivan pomak u tom pravcu.

Brošura sa programom razvoja mladih talenata u autosportu biće dostavljena sportskim klubovima širom Bosne i Hercegovine, nadležnom Ministarstvu Civilnih poslova Bosne i Hercegovine, dok će elektronska forma publikacije biti dostupna i putem www.bihamk.ba.

Ovo je link za preuzimanje brošure Program razvoja mladih talenata u autosportu 

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno