Utorak, 26 Septembra, 2023

Tehnologija bez vozača treba edukaciju, jer samovozeća vozila neće eliminirati sudare

Vlada Velike Britanije je nedavno iznijela svoje planove za samovozeća vozila koja će se uvesti na puteve u Ujedinjenom Kraljevstvu od 2025. godine, a neka vozila sa samovozećim funkcijama će početi na autocestama već sljedeće godine.

IAM RoadSmart (Dobrotvorna organizacija za sigurnost na cestama) je pozvao Komitet za transport Donjeg doma da osigura da autonomna vozila ne utiču negativno na sigurnost na putu ili nametnu ograničenja vozačima. Glavna briga za sigurnost na cestama je nivo znanja i iskustva trenutnih vozača u Velikoj Britaniji. Većina učesnika u saobraćaju trenutno nema direktno iskustvo sa tehnologijom samovozećih vozila, a pretpostavke o bezbjednosti vozila nisu zasnovane na testiranju u stvarnom svjetu na putevima u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Istraživanje koje je proveo IAM RoadSmart, u saradnji sa Univerzitetom Sautempton, pokazuje da bi moglo doći do prevelikog oslanjanja na tehnologiju samovožnje, posebno kada se kontrola prebacuje između vozila i vozača. Međutim, u studijama simulatora jasno se pokazalo da treniranje daje sigurnije vozače. Humanitarna organizacija je pozvala proizvođače automobila i vladu da educiraju vozače o mogućnostima tehnologije, kako bi im pomogli da shvate da još uvijek moraju obratiti pažnju i cijeniti kako će različite vrste korisnika cesta, poput pješaka, biciklista i motocikala, komunicirati s autonomnim sistemima.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno