Petak, 23 Februara, 2024

NOVO IME SLOVENAČKOG SAVEZA ZA AUTO SPORT

Savez za autosport Slovenije će biti preimenovan iz AŠ2005 u AŠSLO. To je bila odluka posljednje skupštine saveza, koji je osnovan 2000. godine. Tada se dio sportskih društava okupljao pod okriljem radne grupe AŠ2005. Potonji je pripremio pismo namjere za osnivanje Slovenačkog autosportskog saveza, a osnivačka skupština AŠ2005 održana je u maju te godine. Radni naziv AŠ2005, koji je predstavljao petogodišnji program rada pri osnivanju udruženja, ostao je još 23 godine. Na posljednjoj skupštini udruge, kojom trenutno predsjedaju predsjednik Rado Raspet i direktor Aleš Zrinski, izglasano je preimenovanje udruženja.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno