Ponedjeljak, 29 Maja, 2023

Auto rally 2023 Novi Travnik

Auto klub Mladost Novi Travnik Auto rally 2023 Novi Travnik Parking TC ROBOT 11.00 Start prvog natjecatelja, prva vožnja

AUTO RALLY –NOVI TRAVNIK 2023.
„AUTO KLUB MLADOST “NOVI TRAVNIK“
NOVI TRAVNIK 2023.
P R O G R A M
Dan rally-a
– 8.00-9.00 Završne pripreme rallya ,lokacija:
– Parking kompanije „ROBOT”
– 9.00-10.00 Verifikacija natjecatelja i vozila i tehnički pregled vozila po klasama
-10.00- 10.45 Pripreme staze, mjere osiguranja, priprema mjernih uređaja i sudija
11.00 Start prvog natjecatelja, prva vožnja
-13.00 Start prvog natjecatelja, druga vožnja
14.30 Proglašenje pobjednika i ekipa
Predsjednik Organizacijskog odbora
P O S E B A N P R A V I L N I K
AUTO RALLY-a „NOVI TRAVNIK“ 2023.
Članak 1. Organizacija
Sukladno Pravilniku o organizaciji i provođenju automobilističkih natjecanja, SAMS-a BIH, Prvenstvo BiH u AMCS-Auto klub MLADOST Novi Travnik organizira:
AUTO RALLY“NOVI TRAVNIK“ 2023.
NOVI TRAVNIK
Auto rally „NOVI TRAVNIK“ 2023. (U daljnjem tekstu „Rally“), održat će se 14.5.2023.(nedjelja) godine u NOVI TRAVNIK – parking ROBOT
Rally je automobilistička , sportsko turistička manifestacija koja ima za cilj popularizaciju i razvoj auto sporta i turizma u Bosni i Hercegovini.
Rally je zvjezdasta vožnja natjecatelja od sjedišta Auto klubova do Novog Travnika, gdje će se izvšiti verifikacija natjecatelja i tehnički prijem vozila.
Na poligonu (parking „ROBOT“), vozit će se prvi ispit spretnosti, izvršiti otvaranje rallya, a potom i drugi ispit spretnosti, nakon čega će se izvršiti i proglašenje pobjednika.
Rally se boduje za Prvenstvo BiH u automobilističkom sportu ocjensko spretnosne vožnje (OSV) za 2023 godinu.
Rally je upisan u Kalendar natjecanja za 2023.godinu kod Sportskog auto moto saveza u BiH.
O R G A N I Z A T O R
AUTO KLUB“MLADOST“ NOVI TRAVNIK
S.Radića bb, NOVI TRAVNIK
MOB: 063 334 271,063 394 566
Članak 2. Sudjelovanje
Pravo sudjelovanja na Rally-u imaju svi članovi Auto klubova iz BiH i inozemstva, te svi građani koji posjeduju vozačku dozvolu, a blagovremeno su podnijeli prijavu organizatoru. Vozači sa licencama SAMS-a BIH za 2023. godinu bodovaće se za Prvenstvo BIH pri SAMS-u BIH.
Članak 3. Prijave i startarina
Pojedinačne prijave za sudjelovanje na Rally-u su obvezne i podnose se na odgovarajučem obrascu organizatora u jednom primjerku.
Prijave za ekipe timova su obvezne i podnose se na odgovarajućem obrascu organizatora.Prijave za ekipe moraju biti ovjerene od strane klubova.Klub može prijaviti više ekipa timova.
Članak 4. Rok za prijavljivanje
Krajnji rok za prijavljivanje je dan prije održavanja Rally-a, do kada sve prijave za sudjelovanje na rally-u trebaju stići do organizatora.
Organizator zadržava pravo da prijave pristigle poslije navedenog roka prihvati ili odbije.
Članak 5. Elementi Rally-a
Rally se sastoji iz:
-vožnja od matičnih Klubova do Novog Travnika
-dva ispita spretnosti koji se voze na poligonu parkinga „ROBOT“
Članak 6. Polasci i vrijeme vožnje
Datumi, vrijeme polaska, putni pravci i vrijeme vožnje od matičnih Klubova do mjesta prve zajedničke vremenske kontrole ostavljaju se na izbor vozačima.
Članak 7. Natjecateljske klase
Sva prijavljena vozila po završenoj verifikaciji, bit će razvrstana u natjecateljske klase prema radnoj zaprmini motora, i to:
-prva klasa do 1300 ccm
-druga klasa od 1301 do 1800 ccm
-treća klasa preko 1801 ccm+ Pro sport
Vozačima s turbo pojačanjem uvećava se zapremina koeficijentom 1,7.
Dva vozača mogu voziti jedno vozilo u jednoj klasi .
Članak 8. Putna dokumentacija
Pored obvezne putne dokumentacije koju sudionici trebaju imati kod sebe za vrijeme upravljanja vozilom, sudionici rallya će dobiti:
-po dvije rally tablice (startni broj) koje se postavljaju na prednja lijeva i desna vrata vozila;
-rally oznake koje se postavljaju na prednje vjetrobransko staklo;
-putni karton u koji će se upisivati podaci vremenskih kontrola i verifikacije, te rezultati postignuti na ispitu spretnosti.
Putni karton natjecatelji predaju na ovjeru:
-na verifikacijskom i tehničkom pregledu
-na startu vožnje spretnosti, radi upisa postignutih rezultata vožnje
Natjecatelj koji na startu bilo kojeg ispita pojavi sa zakašnjenjem, pod uvjetom da to zakašnjenje nije duže od deset minuta, može odmah startati.
Članak 9.
Natjecatelji su dužni da sa svojim vozilima dođu na mjesto verifikacije, poligon ispred tržnog centra radi tehničkog pregleda vozila, te usklađivanja podataka upisanih u putni karton.
Svako vozilo koje na tehnički prijem, bez opravdanih razloga zakasni više od 30 /trideset/ minuta neće startati na Rally-u, a primjenit će se kazne prema općem Pravilniku za ova natjecanja.
Natjecatelj može zamjeniti automobil koji je prijavjen sve do tehničkog pregleda, pod uvjetom da odgovara istoj klasi.
Komisiji treba predočiti prometnu knjižicu, vozačku dozvolu i osobnu kartu.
Tehnički pregled vozila je osnovne prirode: provjera prometne dozvole, vrste vozila, tip, klasa, dubina gazećeg sloja guma.
Ako pregledani automobil ne odgovara klasi za koju je prijavljen, organizator može ali ne mora, dopustiti nastup s tim automobiliom u drugoj klasi za koju ispunjava uvjete.
Identifikacijske oznake postavljene na vozilu moraju biti nedirnute do kraja natjecanja.
Ukoliko one ne dostaju dolazi do isključenja s natjecanja.
Ako se otkrije prijevara bilo kakve vrste, slijedi isključenje s natjecanja.
Bez ovjerene verifikacije natjecatelj gubi pravo vožnje ispita spretnosti.
Dodatne provjere natjecatelja mogu biti obavljene u bilo koje vrijeme tjekom natjecanja.
Prostor za završnu kotrolu je na parkingu ispred tržnog centra.
Članak 10.
-start vozila je s upaljenim motorom.
-natjecatelji startaju po redoslijedu startnih brojeva na poziv startera.
-vožnja spretnosti se obavlja redoslijedom oznaka i elemenata na poligonu.
-za vrijeme vožnje na ispitu spretnosti vozač mora biti vezan sigurnosnim pojasom.
-skice poligona su sastavni dio Pravilnika.
Članak 11.
Mjerenje vremena je elektronski sa stupnjem točnosti od 1 do 100 sekundi.
U slučaju tehničkih problema sa elektronskim mjerenjem organizator zadržava pravo da mjerenje izvrši ručno i postignuti rezultati će se verificirati u skladu s Pravilnikom.
Članak 12. Sportska komisija i žiri
Sportskim dijelom natjecanja rukovodi sportska komisija i direktor natjecanja koje imenuje Auto klub.
Žiri sačinjavaju: Delegat SAMS-a BIH i ujedno predsjednik žirija, glavni sudac natjecanja i predstavnik tehničke komisije.
Članak 13. Kazna i penalizacija
Start neće biti dopušten:
-ako vozač na start Rally-a kasni više od 10 /deset/ minuta;
-ako vozač nije propisno vezan.
Isključenje:
-gubitak oba startna broja;
-svaka izmjena ili ispravka u putnom kartonu bez ovjere suca;
-natjecatelj koji nije u mogučnosti samostalno startati na PI;
-svaka nepravilnost, prekršaj ili nesportsko ponašanje natjecatelja nakon odluke žirija.
Penalizacija:
-kazneni bodovi na ispitima spretnosti biti će dodijeljeni u skladu sa općim Pravilnikom Prvenstva BIH u utrkama za OSV-auto slalom.
-za pojedinačni poredak na utrci po klasama vozači dobivaju bodove prema slijedećem kriteriju:
MJESTO: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BODOVI: 25 18 15 12 10 8 6 4 2 1
Bodove na utrci dobijaju samo vozači koji obave sve zadane elemente natjecanja.
-rezultati natjecanja se preračunavaju po slijedećem postupku:
1.svaka 1/100 sekunde 1KB
2.oboren čunj 300KB
3.ne oboreni kontrolni čunj– upisuje se krivi smjer – 500 KB ili 5 sekundi
4.ciljna crta 500KB ili 5 sekundi
Članak 14.Rezultati i plasman
Pojedinačni plasman natjecatelja određuje se po principu manjeg ukupnog zbroja kaznenih bodova dva ispita spretnosti.
Za postignute rezultate natjecatelji za prijavljeno prvenstvo dobivaju bodove prema tabeli Pravilnika SAMS-a BIH u utrkama za OSV-autoslalom.
Bolje mjesto zauzima vozač s manjim brojem kaznenih bodova.
U slučaju istog broja bodova bolji plasman ima vozač,koji je na prvom ispitu postigao bolji rezultat, a ako je i to jednako računat će se rezultati drugog ispita i tako redom.
Plasman ekipa klubova određuje se na osnovu boljeg zbroja osvojenih bodova tri najbolje plasirana natjecatelja ekipe, bez obzira na klasu.
U slučaju istog broja bodova bolje mjesto ima ona ekipa koja ima bolje pojedinačne rezultate, a ako je i to isto, onda odlučuju bolji plasmani po redoslijedu održavanja posebnih ispita.
Natjecanje u klasi ili konkurenciji će se bodovati ako je verifikaciju i tehnički prijem prošlo najmanje šest vozila.
Članak 15. Prigovori
Prigovori na objavljene neslužbene rezultate i odvijanje natjecanja primaju se u pismenoj formi, a uručuju se Predsjedeniku žirija najkasnje 30 /trideset/ minuta po objavljivanju neslužbenih rezultata.
Prigovor se taksira sa 50 /pedeset KM.
U slučaju opravdanog prigovora taksa se vraća.
Prigovori se rješavaju u roku 30 /trideset/ minuta od trenutka podnošenja.
Prigovor je valjan kada ga riješi žiri natjecanja i odobri direktor natjecanja.
Odluka žirija je konačna i na njeno riješenje ne može se izjavljivati prigovor.
Članak 16. Pehari i nagrade
Organizator će za postignute rezultate na Rallyu dodijeliti:
-pehare/medalje za prva tri mjesta pojedincima u svim klasama;
-pehare za prva tri mjesta ekipama klubova;
-pehar za naj bolje plasiranu ženu
-pehar za naj juniora
-pehar za naj veterana
-ostale nagrade će se dodijeliti u dogovoru sa sponzorima i o istim će natjecatelji biti upoznati prije starta prvog ispita spretnosti.
Članak 17. Ostale pogodnosti za sudionike Rally-a
Organizator će za natjecatelje i članove njihovih posada osigurati:
-diplomu za sudjelovanje;
-zajednički ručak.
Članak 18. Ostale odredbe
-satavni dio ovog Pravlinika je skica poligona na kome će se voziti ispit spretnosti;
-natjecatelji voze na vlastiti rizik i uz punu moralnu, materijalnu i krivičnu odgovornost;
-Rally se odvija u uvjetima javnog prometa, izuzev ispita spretnosti;
-organizator ne snosi odgovornost za štete koje mogu nastati po sudionike i njihovu imovinu ili za štete nanijete trećim licima;
-potpisivanjem prijave natjecatelji priznaju da su upoznati sa odredbama ovog Pravilnika i da će u cijelosti poštovati prometne propise i odluke organizatora Rally-a;
-za tumačenje ovog Pravilnika nadležan je organizator;
-organizator zadržava pravo da zbog objektivnih razloga napravi djelomične izmjene o čemu će natjecatelji na vrijeme biti obaviješteni.
Direktor rally-a
Dinko Adžaip ,dipl.krim.

Možda vas zanima

Nedavno objavljeno